Endüstriyel Tesis Uygulamaları

 

Sanayi ve endüstriyel tesislerin, hammadde, personel  giderlerinin dışında en önemli  giderlerinin biride enerjidir.

Söz konusu tesislerdeki uzman kişiler enerji tasarrufu ve kayıplarını önleme konusunda çok hassastır ve

izolasyonun önemini kavramışlardır.Thermofloc her türlü üretim ortamının izolasyonunu en yüksek düzeyde yapar. Tek

parça uygulama sistemi sayesinde ısı köprüleri oluşturmaz. Böylece ısınan ve soğuyan ortamın iklimsel seviye kaybı

olmaz.

 

 

 

Çevreyle dost olmak için çok nedenimiz var.